اکتبر 4, 2017

مبلمان اداری

مبلمان اداری

بررسی رضایت مشتریان از طراحی و ساخت مبلمان اداری

ارزیابی رضایت مشتریان و ارزیابی های كارشناسانه مكمل یكدیگرند. در این مرحله رضایت مشتریان از همان

فاكتورهای مورد بررسی در بخش ارزیابی كارشناسانه مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور می توان تعدادی

از استفاده كنندگان را بعنوان نمونه انتخاب كرد و از آنها خواست تا ازمبلمان اداری تولید شده استفاده نمایند

و مواردی كه برای ایشان ایجاد ناراحتی  می نمایند را بیان كنند.

 

بهره گیری از رویكرد مشتری مداری در طراحی و ساخت مبلمان اداری از دیدگاه ارگونومیكی

 

دانستن خواسته های مشتریان از طریق روشهای مختلف بدست می آید،كمك بسیار مهمی در طراح

مبلمان اداری می نماید تا بتوان مبلمان اداری را طراحی نمود كه با شرایطی كه مشتریان

از آنها استفاده می نمایند همسانی بیشتری داشته باشد. در همین راستا در ارگونومی مبحثی مطرح گردید

با عنوان مهندسی كَنسی ۱ (احساس) یا ارگونومی كَنسی ۲ كه واژه ای ژاپنی است . در مهندسی كَنسی به

بررسی احساس و نگرش افراد استفاده كننده از یك محصول در مورد طراحی آن محصول پرداخته می شود

و با كمك نتایج حاصل به اصلاح طراحی پرداخته می شود. استفاده از نظرات استفاده كنندگان جهت بدست آوردن

بازاری مطمئن بسیار حائز اهمیت است و نمی توان با الگوبرداری از نمونه های خارجی سلیقه داخلی را با آن وفق داد،

بلكه بایست آن طرح ها را با سلایق موجود مطابق نمود.

 

می توان با بررسی نظرات و احساس استفاده كنندگان از مبلمان های تولیدی با كمك ابزار و روشهای

مختلف و تجزیه و تحلیل متناسب با روش بررسی به یكسری نتایج برسیم كه اگر این نتایج به خوبی

تفسیر و تعبیر شوند، اطلاعات مناسبی در مورد عناصر طراحی به طراح كه بهتر است یك تیم طراحی باشد

می رسد.

نتایج حاصل از هر دو مرحله قبل مورد تحلیل قرار میگیرند و نتایج ارزیابی كارشناسانه با موارد

استاندارد موجود مقایسه شده و نتایج حاصل از جمع آوری داده های ارزیابی رضایت مشتری بسته به روش

ارزیابی تحلیل گشته و نقاط ضعف و كاستی ها در طراحی های موجود، از نظر مشتریان نمایان می گردد.

مبلمان اداری,میز و صندلی اداری,میز کنفرانس,میز مدیریت,پارتیشن اداری,پارتیشن شیشه ای,پارتیشن چوبی,پارتیشن آلمینیومی,پارتیشن تک جداره,پارتیشن دو جداره

باز کردن چت
نیاز به راهنمایی دارید؟
سلام،
چطور می تونم کمکتون کنم؟