گالری ما

اطلاعات تماس

Scene M52 With Partishion ALU 001

مبلمان اداری

بررسی رضایت مشتریان از طراحی و ساخت مبلمان اداری

ارزیابی رضایت مشتریان و ارزیابی های کارشناسانه مکمل یکدیگرند. در این مرحله رضایت مشتریان از همان

فاکتورهای مورد بررسی در بخش ارزیابی کارشناسانه مورد بررسی قرار میگیرد. بدین منظور می توان تعدادی

از استفاده کنندگان را بعنوان نمونه انتخاب کرد و از آنها خواست تا ازمبلمان اداری تولید شده استفاده نمایند

و مواردی که برای ایشان ایجاد ناراحتی  می نمایند را بیان کنند.

 

بهره گیری از رویکرد مشتری مداری در طراحی و ساخت مبلمان اداری از دیدگاه ارگونومیکی

 

دانستن خواسته های مشتریان از طریق روشهای مختلف بدست می آید،کمک بسیار مهمی در طراح

مبلمان اداری می نماید تا بتوان مبلمان اداری را طراحی نمود که با شرایطی که مشتریان

از آنها استفاده می نمایند همسانی بیشتری داشته باشد. در همین راستا در ارگونومی مبحثی مطرح گردید

با عنوان مهندسی کَنسی ۱ (احساس) یا ارگونومی کَنسی ۲ که واژه ای ژاپنی است . در مهندسی کَنسی به

بررسی احساس و نگرش افراد استفاده کننده از یک محصول در مورد طراحی آن محصول پرداخته می شود

و با کمک نتایج حاصل به اصلاح طراحی پرداخته می شود. استفاده از نظرات استفاده کنندگان جهت بدست آوردن

بازاری مطمئن بسیار حائز اهمیت است و نمی توان با الگوبرداری از نمونه های خارجی سلیقه داخلی را با آن وفق داد،

بلکه بایست آن طرح ها را با سلایق موجود مطابق نمود.

 

می توان با بررسی نظرات و احساس استفاده کنندگان از مبلمان های تولیدی با کمک ابزار و روشهای

مختلف و تجزیه و تحلیل متناسب با روش بررسی به یکسری نتایج برسیم که اگر این نتایج به خوبی

تفسیر و تعبیر شوند، اطلاعات مناسبی در مورد عناصر طراحی به طراح که بهتر است یک تیم طراحی باشد

می رسد.

نتایج حاصل از هر دو مرحله قبل مورد تحلیل قرار میگیرند و نتایج ارزیابی کارشناسانه با موارد

استاندارد موجود مقایسه شده و نتایج حاصل از جمع آوری داده های ارزیابی رضایت مشتری بسته به روش

ارزیابی تحلیل گشته و نقاط ضعف و کاستی ها در طراحی های موجود، از نظر مشتریان نمایان می گردد.

Scene M52 With Partishion ALU 001

مبلمان اداری,میز و صندلی اداری,میز کنفرانس,میز مدیریت,پارتیشن اداری,پارتیشن شیشه ای,پارتیشن چوبی,پارتیشن آلمینیومی,پارتیشن تک جداره,پارتیشن دو جداره

امتیاز شما به این مقاله