گالری ما

اطلاعات تماس

C11 1

مبلمان اداری و تاثیر آن بر محیط کار

مبلمان اداری از یک سازه فلزی یکپارچه و چوب با بالاترین کیفیت ساخته شده اند.

مبلمان اداری ترکیبی ساده و در عین حال جذاب

از چوب و فلز با تمرکز بر چیدمان های مختلف هستند. ست مبلمان اداری برای سمت های گوناگون

سازمانی مانند مدیریت، معاونت، کارشناسی، میزهای گروهی و میز کنفرانس مناسب هستند.

در طراحی این میزها از مفهوم سادگی به شکل مطلوبی استفاده شده است تا در عین در نظر گرفتن

کاربرد فضا، محیطی زیبا را به ارمغان آورند. امکان رنگ بندی های متفاوت این محصول باعث می شود

تا نور در محیط به طور مناسبی منعکس شود و در نتیجه، فضای کاری وسیع تر و با نور مناسب به نظر می رسد.

همواره مدیران نیازمند نوعی از میز و مبلمان اداری هستند که در عین اختصاص فضای مناسب برای کار،

از زیبایی و پرستیژ بالایی برخوردار باشند. میزها چنین تعادلی را برقرار می کنند.

ست مبلمان اداری ساجیران طراحی مدرنی دارند و با جزئیات بی عیب و نقص خود یکی از گزینه های

اصلی مدیران و کارشناسان هستند.

مبلمان ساجیران یک سیستم کامل بوده و در نتیجه برای تمامی رده های سازمانی مدیریت،

معاونت و کارشناسی و حتی فضای کنفرانس می توان ازست مبلمان اداری ساجیران استفاده نمود.

با استفاده از میز یکپارچگی فضا حفظ شده و تمامی نیازهای افراد در مورد یک محیط کاری برآورده می شود.

تحقیقات نشان می دهد که پرسنل ۸۰  درصد زمان کار خـود را بـه تنهایی می گذراننـد ،

بنابر این ارتقـاء فعالیت های ارتباطی بیشتر پرسـنل، بهتـر است محیطی فراهم گردد

کــه پرسنل بتوانند با بــه اشـتراک گذاشتن فضای کاری خود بازدهـی کاری خود را افزایش دهنـد.

میزهای اداری به سازمان شما زیبایی و در عین حال کاربردهای فراوانی ارائه می دهند.

در چنـد سال اخیر تغییرات اساسی در محیط هـای اداری اتفـاق افتـاده اسـت و

مـا بـه ایـن بـاور رسـیده ایـم کـه محیـط اداری خـوب یک ابزار مهـم تجارت اسـت.

امتیاز شما به این مقاله