مبلمان اداری ساجیران


آدرس دفتر و نمایشگاه مرکزی تهران

خيابان شهید بهشتی(عباس اباد) ، خیابان اندیشه ، اندیشه سوم غربی ، پلاک ۵۹ ، ساختمان ساجیران

تلفن های تماس

تهران ۴۳۸۷۰(۰۲۱) سراسری ۰۹ ۸۹ ۲۰ ۸۸ (۰۲۱)