گالری ما

اطلاعات تماس


لوح زرین برترین ست مدیریتی درنمایشگاه Hofex2017

لوح زرین برترین ست مدیریتی درنمایشگاه Hofex2017

 


دریافت لوح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد ماه 1395

دریافت لوح شانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان مرداد ماه ۱۳۹۵

 


دریافت لوح تقدیروتندیس خلاقیت در پرزنت نمایشگاهی محصول HOFEX 2015

دریافت لوح تقدیروتندیس خلاقیت در پرزنت نمایشگاهی محصول HOFEX 2015

 


دریافت لوح و تندیس زرین طراحی بهترین ست مدیریتی HOFEX 2015

دریافت لوح و تندیس زرین طراحی بهترین ست مدیریتی HOFEX 2015

 


دریافت لوح یادبود در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان مردادماه ۱۳۹۳

دریافت لوح یادبود در چهاردهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت ساختمان مردادماه ۱۳۹۳

 


دریافت لوح زرین و تندیس طلایی به عنوان برترین تولید کننده مبلمان اداری در دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2013

دریافت لوح زرین و تندیس طلایی به عنوان برترین تولید کننده مبلمان اداری در دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2013

 


دریافت تقدیرنامه دررسته بسترسازی جهت صادرات در دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2013

دریافت تقدیرنامه دررسته بسترسازی جهت صادرات در دومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری HOFEX 2013

 


دریافت لوح یادبود در اولین نمایشگاه مبلمان اداری HOFEX 2011

دریافت لوح یادبود در اولین نمایشگاه مبلمان اداری HOFEX 2011

 


hofex2010 sajiran

دریافت لوح تقدیر به واسطه طراحی و اجرا زیر ساخت های صادراتی در نوزدهمین نمایشگاه مبلمان منزل و اداری HOFEX 2010

 


دریافت لوح زرین همراه با تندیس بلورین به عنوان برند برتر در رسته مبلمان اداری و گیشه در نخستین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر مبلمان اداری و گیشه OFEX 2010

دریافت لوح زرین همراه با تندیس بلورین به عنوان برند برتر در رسته مبلمان اداری و گیشه در نخستین نمایشگاه تخصصی برندهای برتر مبلمان اداری و گیشه OFEX 2010

 


دریافت لوح یادبود در سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری و ماشین آلات صنایع چوب ایران – شیراز – خرداد ۸۸

دریافت لوح یادبود در سومین نمایشگاه تخصصی مبلمان اداری و ماشین آلات صنایع چوب ایران – شیراز – خرداد ۸۸

 


دریافت لوح زرین و تندیس برترین در رسته مبلمان اداری در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009

دریافت لوح زرین و تندیس برترین در رسته مبلمان اداری در هجدهمین نمایشگاه بین المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009

 


دریافت تقدیرنامه در رسته خلاقیت و نوآوری در صنعت مبلمان در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009

دریافت تقدیرنامه در رسته خلاقیت و نوآوری در صنعت مبلمان در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009

 


دریافت تقدیرنامه به عنوان شرکت برگزیده با پتانسیل صادراتی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009

دریافت تقدیرنامه به عنوان شرکت برگزیده با پتانسیل صادراتی در هجدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2009

 


دریافت لوح یادبود جهت مشارکت در سالن صادراتی هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2007

دریافت لوح یادبود جهت مشارکت در سالن صادراتی هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2007

 


دریافت لوح یادبود در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2007

دریافت لوح یادبود در هفدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2007

 


دریافت لوح یادبود در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2006

دریافت لوح یادبود در پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX & MEDEX 2006

 


دریافت لوح سیمین همراه تندیس بلورین برترین کیفیت مبلمان اداری در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2004

دریافت لوح سیمین همراه تندیس بلورین برترین کیفیت مبلمان اداری در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2004

 


دریافت لوح یادبود در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2003

دریافت لوح یادبود در دوازدهمین نمایشگاه بین‌المللی مبلمان منزل و اداری HOFEX 2003

 


دریافت گواهینامه ISO9001-2000 در پاییز ۸۱

دریافت گواهینامه ISO9001-2000 در پاییز ۸۱